دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1397، صفحه 1-197 

مقاله ترویجی

1. اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟

صفحه 1-32

10.22051/ijar.2018.19713.1387

ماندانا طاهری؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یاسین امینی