کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی
بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-16

10.22051/ijar.2016.2528

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی


استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 129-152

10.22051/ijar.2014.467

مرضیه توحیدی نژاد؛ منوچهر روستا


بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-21

10.22051/ijar.2013.411

سید جواد حسینی؛ بهنام کرمشاهی


بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2013.435

صابر شعری؛ پیمان سماواتی


مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 129-150

10.22051/ijar.2013.440

رضوان حجازی؛ یوسف قنبری