موضوعات = سایر
اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-32

10.22051/ijar.2018.19713.1387

ماندانا طاهری؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یاسین امینی


فراتحلیل در تحقیقات حسابداری

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 125-147

10.22051/ijar.2017.14420.1279

مهدی مران جوری؛ جهانگیر رضوانی


اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 149-170

10.22051/ijar.2017.13200.1239

مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمدعلی دهقان دهنوی


کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-127

10.22051/ijar.2017.11366.1184

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ زهرا حیدری معقول


واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 59-82

10.22051/ijar.2017.9270.1097

محمود لاری دشت بیاض؛ هنگامه نظری؛ مصطفی قناد


جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2017.2097.

رضوان حجازی؛ نهاله حیاتی


بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-102

10.22051/ijar.2017.9480.1103

نادر جعفری؛ حبیب اله دهقان؛ رویا دارابی


تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2016.2529

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ علیرضا اکبری امامی