موضوعات = حسابداری مدیریت
اقدام پژوهی حسابداری سایه به‌منظور گونه شناسی رعایت ارزش‌های اجتماعی شرکت‌های بازار سرمایه

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22051/jaasci.2023.44653.1794

مصطفی مجیدی یزدی؛ حسن ولیان؛ مریم شهری؛ محمدرضا عبدلی


تاثیر سن شرکتها و منابع نامشهود بر رابطه بین جهت‌گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت‌‌های شهرک صنعتی مشهد

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 85-108

10.22051/jaasci.2023.42195.1740

امین یوسفی قاسم خیلی؛ زهره عارف منش؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ محمدمهدی بزرگ


حسابداری کربن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-85

10.22051/ijar.2017.2157.

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-80

10.22051/ijar.2017.10622.1158

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده


اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-96

10.22051/ijar.2017.12234.1207

هاشم ولی پور؛ هاشم کاویانی فرد


تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 35-55

10.22051/ijar.2017.11368.1185

اله کرم صالحی؛ محمدعلی احمدی؛ سمیرا هاشمی بلمیری


استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 19-36

10.22051/ijar.2015.2175

غریبه اسماعیلی کیا؛ مهناز ملانظری؛ موسی مطاعی


سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 69-82

10.22051/ijar.2015.2010

سید حسین سجادی؛ رحیم بنابی قدیم


مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 163-183

10.22051/ijar.2015.2015

رضوان حجازی؛ سپیده سادات نصیری